Kaplica przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego

Kaplica przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego

piątek, 27 listopada 2015

1. Niedziela Adwentu 29-11-2015

Do Ciebie wznoszę moją duszę
W liturgii adwentowej ciągle rozbrzmiewa okrzyk «Veni — Przyjdź». Kościół wyprasza przyjście Zbawiciela do dusz swoich wiernych, aby przygotować ich na godny obchód pamiątki Bożego Narodzenia i na ostateczne przyjście Pana. Śpiewy dzisiejszej Mszy są wyjęte z psalmu 24, który doskonale wyraża usposobienie duszy w Adwencie. Czujemy naszą nicość i grzeszność i gorąco pragniemy zbawienia. Pragnienia nasze wyraża kolekta, zwracająca się wprost do Syna Bożego i natarczywie błagająca o nawiedzenie Boże. Lekcja wzywa do współdziałania z łaską Bożą. Ewangelia

niedziela, 22 listopada 2015

W niedzielę 29 listopada Msza Święta wyjątkowo rozpocznie się o godzinie 10:30.
Przyprowadźmy bliskich i znajomych.

sobota, 21 listopada 2015

Laudetur Iesus Christus!
Zaczynamy od dzisiaj tworzenie tego bloga/strony "Ad Maiorem Dei Gloriam".