Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

14.10.2017

Akt ofiarowania

W nawiązaniu do nauki wygłoszonej w ostatnio przeżywanym Dniu Skupienia, zachęcamy do osobistego ofiarowania się Najświętszej Maryi Pannie według Św. Ludwika Marii Grignon de Montfort opisanego w Traktacie o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny.

Dodatkowe informacje o ofiarowaniu można znaleźć na stronie www.duchprawdy.com oraz http://louisgrignion.pl/

Przy tej okazji dziękujemy o. Markowi za wygłoszoną konferencję, posługę w konfesjonale i sprawowaną Najświętszą Ofiarę, zaś uczestnikom za poświęcony czas i udział w Dniu Skupienia.