Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

30.10.2021

Ogłoszenia ze Mszy świętej z dnia 24 X 2021 AD

 W niedzielę 24 X 2021 AD zapowiedziano, iż:

  • w niedzielę 31 X 2021 AD Msza św. w tradycyjnym rycie zostanie odprawiona w Grudziądzu o 16oo (niestety ponownie bez celebracji w Toruniu)
  • ze względu na obowiązki parafialne celebransa, nie będzie Mszy świętej w tradycyjnym rycie w dzień uroczystości Wszystkich Świętych.
  • dnia 2 XI 2021 AD Msza św. w tradycyjnym rycie rzymskim zostanie odprawiona w kościele WNMP w Toruniu o 14oo, z formularza Mszy św. za zmarłych.
  • w niedzielę 7 XI 2021 AD Msza św. w tradycyjnym rycie rzymskim zostanie wyjątkowo zacznie się godzinę później, tj. o godzinie 15oo, miejscem celebracji będzie tradycyjnie kościół pw. Wniebowzięcia NMP i bł. ks. Stefana Frelichowskiego.
  • Po Mszy świętej dnia 7 XI 2021 AD zostaną odmówione wypominki za zmarłych w kaplicy bocznej; imiona zmarłych, zapisane czytelnie (najlepiej drukowanymi literami) na kartkach, które będzie można umieścić w przeznaczonym do tego pojemniku (lub tacy) przed lub ewentualnie w trakcie Mszy świętej, zostaną odczytane w kaplicy bocznej po czym odmówimy za dusze zmarłych dziesiątek różańca.

Serdecznie zapraszamy.

16.10.2021

Ogłoszenia z Mszy świętej w niedzielę 10 X 2021 AD

W niedzielę 10 X 2021 AD zapowiedziano, iż:

  • w niedzielę 17 X 2021 AD Msza św. w tradycyjnym rycie zostanie odprawiona w Grudziądzu o 16oo (niestety ponownie bez celebracji w Toruniu)
  • w niedzielę 24 X 2021 AD Msza św. w tradycyjnym rycie zostanie odprawiona w Toruniu o 14oo.

Serdecznie zapraszamy.

3.10.2021

Ogłoszenia z Mszy świętej w niedzielę 26 IX 2021 AD

 W niedzielę 26 IX 2021 AD zapowiedziano, iż:

  • w niedzielę 3 X 2021 AD Msza św. w tradycyjnym rycie zostanie odprawiona w Grudziądzu o 16oo (niestety bez celebracji w Toruniu)
  • w niedzielę 10 X 2021 AD Msza św. w tradycyjnym rycie zostanie odprawiona w Toruniu o 14oo.

Serdecznie zapraszamy.