Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

24.09.2023

Ogłoszenia ze Mszy św. 24 września AD 2023

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Podczas Mszy św. w XVII Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego (24 IX AD 2023) odczytano następujące ogłoszenia:

  • Msza św dnia 1 X AD 2023 będzie sprawowana w Grudziądzu o 16:00 oraz w Młyńcu Drugim o 10:30.
  • Msza św. dnia 8 X AD 2023 będzie sprawowana w Toruniu o 14:00.

Z Panem Bogiem!

11.09.2023

Ogłoszenia ze Mszy św. 10 września AD 2023

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

Podczas Mszy św. w XV Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego (10 IX AD 2023) odczytano następujące ogłoszenia:

  • Msza św dnia 17 IX AD 2023 będzie sprawowana w Grudziądzu o 16:00 oraz w Młyńcu Drugim o 10:30.
  • Msza św. dnia 24 IX AD 2023 będzie sprawowana w Toruniu o 14:00.


Z Panem Bogiem!