Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

28.08.2023

Ogłoszenia ze Mszy św. 27 sierpnia AD 2023

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Podczas Mszy św. w XIII Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego (27 VIII AD 2023) odczytano następujące ogłoszenia:
  • w najbliższą niedzielę 3 IX AD 2023 Msza Święta w tradycyjnym rycie rzymskim sprawowana będzie w Grudziądzu o godzinie 16:00,
  • w niedzielę 10 IX AD 2023 Msza Święta będzie celebrowana w Toruniu o godzinie 14:15 (kwadrans później, niż zwykle).
Z Panem Bogiem!

23.08.2023

Ogłoszenia ze Mszy św. 13 sierpnia AD 2023

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

  • W najbliższą niedzielę 20 VIII AD 2023 Msza Święta w tradycyjnym rycie rzymskim sprawowana będzie w Grudziądzu o godzinie 18:00.

  • W niedzielę 27 VIII AD 2023 Msza Święta będzie celebrowana w Toruniu o godzinie 14:00. 

Prosimy o przekazanie tych informacji osobom, do których mogą nie dotrzeć za pośrednictwem strony.

Z Panem Bogiem! 

14.08.2023

Ogłoszenia z XI Niedzieli po Zesłaniu Ducha Świętego

W XI Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego (13 VII AD 2023) odczytano następujące ogłoszenia:
  • We wtorek 15 VIII AD 2023 w Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Msza Święta w tradycyjnym rycie rzymskim sprawowana będzie w Grudziądzu wyjątkowo o godzinie 17:00. Przesunięcie godziny spowodowane jest uroczystościami w parafii kapłana.
  • W niedzielę 20 VIII AD 2023 Msza Święta sprawowana będzie w Grudziądzu. Godzina również będzie przesunięta i podana w nadchodzących dniach.
Z Panem Bogiem!

8.08.2023

Ogłoszenia z IX Niedzieli po Zesłaniu Ducha Świętego

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
W IX Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego (30 VII AD 2023) odczytano następujące ogłoszenia:
  • W niedzielę 6 VIII AD 2023 Msza Święta sprawowana będzie w Grudziądzu o godzinie 16:00.
  • W niedzielę 13 VIII AD 2023 Msza Święta celebrowana będzie w Toruniu o godzinie 14:00.
  • W święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 15 VIII AD 2023 Msza Święta w tradycyjnym rycie rzymskim sprawowana będzie w Grudziądzu o godzinie 16:00.  
Z Panem Bogiem!