Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

22.12.2015

Laudetur Iesus Christus! Stajemy u progu Uroczystości Narodzenia Pańskiego. W czasie tych świąt dzięki wielkiej życzliwości Księdza Prałata Stanisława Majewskiego mamy możliwość uczestniczyć w liturgii Mszy Świętej sprawowanej w klasycznym rycie rzymskim.
Na celebracje Najświętszej Ofiary zapraszam do Kaplicy przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w kolejne dni świąteczne, tj. 25, 26 i 27 grudnia na godzinę 10:00.
Na liturgię przyjdźmy z bliskimi, krewnymi, przyjaciółmi, gośćmi, dla których być może to jedyna okazja do uczestnictwa we Mszy wszech czasów.

Pamiętajmy w swych modlitwach o kapłanach:
  • ks. prałacie Stanisławie Majewskim, który jako Proboszcz Parafii Miłosierdzia Bożego okazuje nam tyle życzliwości
  • ks. kanoniku Jerzym Kalinowskim, który każdej niedzieli sprawuje tradycyjną Mszę i głosi piękne kazania
  • ks. Tomaszu Filipiaku, który w święta będzie odprawiał Msze Święte
prosząc o zdrowie i potrzebne łaski.

Módlmy się za przyczyną Niepokalanej, aby nasz apostolat był coraz bardziej skuteczny, by coraz większa liczba wiernych mogła otrzymywać bezmiar Bożych łask modląc się na  Mszy świętej.

16.12.2015

                IV NIEDZIELA ADWENTU                            W pierwszych wiekach Kościoła w dzisiejszą niedzielę odprawiano Mszę kończącą Wigilię suchedniową. Gdy nabożeństwo sobotnie przełożono na rano, ułożono na niedzielę formularz mszalny, który powtarza myśli liturgii Suchych Dni.
Nadchodzi chwila wypełnienia się proroctw. Wkrótce Maryja powije oczekiwanego Zbawiciela. W antyfonie na ofiarowanie sławimy Ją i Jej Syna. W ewangelii czytamy wezwanie, aby gotować drogi Panu. Prorok, przepowiadający przyjście Odkupiciela, i św. Jan Chrzciciel, bezpośrednio poprzedzający Jego wystąpienie, głoszą odwieczną potrzebę pokuty. Abyśmy dobrze mogli wykorzystać łaski Bożego

11.12.2015


III NIEDZIELA ADWENTU
Od trzeciej niedzieli Adwentu myśl nasza zwraca się głównie ku bliskiej pamiątce pierwszego przyjścia Chrystusa, ku Bożemu Narodzeniu. W tygodniu wspominamy dwie tajemnice radosne, które poprzedziły Boże Narodzenie. Hasłem «Pan jest blisko» rozpoczyna się od tej niedzieli codzienna modlitwa Kościoła. Ta sama prawda nadaje ton radości dzisiejszej Mszy świętej. Jak lud izraelski został wyzwolony z niewoli babilońskiej, tak my zostaniemy uwolnieni z naszych ciemności. Św. Jan Chrzciciel zapewnia, że Chrystus już stanął wpośród nas. Obecny w Eucharystii, sam

6.12.2015

8.12  wtorek  Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny
     
         Msza Św. o g. 19.30

„Od wszelakiej zarazy świata ochroniona, pierwej święta w żywocie matki, niż zrodzona”; „Ciebie, Oblubienicę przyozdobił sobie, bo przestępstwo Adama nie ma prawa w Tobie”; „Który Ciebie za matkę obierając sobie, chciał, by przywara grzechu nie postała w Tobie”
      Każdy z ludzi przez fakt poczęcia dziedziczy grzech pierworodny, który zostaje zgładzony przez łaskę chrztu świętego. Kościół w katechizmie poucza nas, że jednym ze skutków grzechu pierworodnego jest utrata łaski uświęcającej, w skutek czego „rozum ludzki uległ zaciemnieniu, a wola osłabła w dążeniu do dobra i stała się skłonna do złego".                          
       W tym kontekście Niepokalane Poczęcie polegało więc na tym, że Najświętsza Maryja Panna „od pierwszej chwili swego poczęcia – mocą szczególnej łaski i przywileju wszechmogącego Boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego – została zachowana jako nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego” (bulla Ineffabilis Deus bł. Piusa IX)

1.12.2015


II NIEDZIELA ADWENTU
 Syjon i Jerozolima to typy Kościoła katolickiego, «lud syjoński» — to katolicy. Do nich i do całej ludzkości przychodzi Zbawiciel. Św. Paweł poucza nas w lekcjio powszechności dzieła zbawienia, powołując się na proroctwo Izajasza. Podobnie Chrystus Pan, odpowiadając na pytanie uczniów Jana Chrzciciela stwierdza spełnienie się tego proroctwa. Zapowiedziane przez Izajasza cuda mesjańskie spełniają się także w duchowy sposób mocą Eucharystii. Przez swoje sakramenty Chrystus prowadzi nas ku nowej, wiekuistej Jerozolimie. Nadzieja otrzymania łaski Zbawiciela i osiągnięcia życia wiecznego jest podstawą naszej radości. Warto zwrócić uwagę na początkowe słowa dzisiejszej lekcji: czytanie Pisma św. daje prawdziwe zrozumienie dzieła

27.11.2015

1. Niedziela Adwentu 29-11-2015

Do Ciebie wznoszę moją duszę
W liturgii adwentowej ciągle rozbrzmiewa okrzyk «Veni — Przyjdź». Kościół wyprasza przyjście Zbawiciela do dusz swoich wiernych, aby przygotować ich na godny obchód pamiątki Bożego Narodzenia i na ostateczne przyjście Pana. Śpiewy dzisiejszej Mszy są wyjęte z psalmu 24, który doskonale wyraża usposobienie duszy w Adwencie. Czujemy naszą nicość i grzeszność i gorąco pragniemy zbawienia. Pragnienia nasze wyraża kolekta, zwracająca się wprost do Syna Bożego i natarczywie błagająca o nawiedzenie Boże. Lekcja wzywa do współdziałania z łaską Bożą. Ewangelia

22.11.2015

W niedzielę 29 listopada Msza Święta wyjątkowo rozpocznie się o godzinie 10:30.
Przyprowadźmy bliskich i znajomych.

21.11.2015

Laudetur Iesus Christus!
Zaczynamy od dzisiaj tworzenie tego bloga/strony "Ad Maiorem Dei Gloriam".