Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

22.01.2023

Celebracje Mszy Św. w najbliższym czasie

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

W niedzielę 22 stycznia AD 2023 Msza Święta w tradycyjnym rycie rzymskim nie będzie sprawowana ani w Toruniu, ani w Grudziądzu, ani w Młyńcu Drugim. 

  • W niedzielę 29 stycznia Msza Święta celebrowana będzie w Młyńcu Drugim o godzinie 10:30. Tego dnia Msza Święta będzie również w Grudziądzu o godzinie 16:00.
  • W niedzielę 5 lutego AD 2023 Msza Święta sprawowana będzie w Toruniu o godzinie 14:00. 

Z Panem Bogiem! 

9.01.2023

Ogłoszenia ze Mszy św. 1 I 2023 AD

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Według ogłoszeń odczytanych na Mszy świętej dnia 1 stycznia 2023 AD niestety został podany termin następnej Mszy św. w rycie rzymskim w kościele WNMP w Toruniu; wynika to z harmonogramu wizyt duszpasterskich celebransa w jego rodzimej parafii, przez co nie dysponuje on czasem, aby sprawować Mszę św. w Toruniu lub Grudziądzu. Prosimy o cierpliwość. Gdy tylko termin Mszy św. będzie znany, zostanie on podany bez zwłoki.

Z Panem Bogiem!