Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

20.05.2023

Ogłoszenia ze Mszy św. w niedzielę 14 maja AD 2023 (V niedziela po Zmartwychwstaniu Pańskim)

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Podczas Mszy św. w niedzielę 14 maja AD 2023 (V niedziela po Zmartwychwstaniu Pańskim) odczytano następujące ogłoszenia:
  • dnia 21 maja AD 2023 Msza Święta w tradycyjnym rycie rzymskim będzie sprawowana w Grudziądzu o godzinie 16:00,
  • dnia 28 maja AD 2023 Msza Św. w tradycyjnym rycie będzie sprawowana w Toruniu o godzinie 14:00.
Równocześnie przypominamy, że dnia 21 maja Msza Święta w tradycyjnym rycie rzymskim będzie sprawowana również w Młyńcu Drugim (kościół pw. św. Ignacego) o 10:30.

Z Panem Bogiem!

13.05.2023

V Niedziela po Zmartwychwstaniu Pańskim (14 V AD 2023) - Msza św. w Toruniu

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Dnia 14 maja AD 2023 Msza św. w tradycyjnym rycie rzymskim będzie sprawowana w Toruniu, wyjątkowo o godzinie 14:30. Przepraszamy za późne podanie tej informacji.

Równocześnie informujemy, że dnia 14 maja Msza św. w tradycyjnym rycie rzymskim będzie sprawowana również w Młyńcu Drugim (kościół pw. św. Ignacego) o 10:30.

Z Panem Bogiem!

5.05.2023

Msza św w najbliższą niedzielę 7 maja AD 2023 w Grudziądzu

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Dnia 7 maja (IV Niedziela po Zmartwychwstaniu Pańskim) Msza św. będzie sprawowana w Grudziądzu o 1630 (nie w Toruniu, jak zapowiadano wcześniej). Przepraszamy za nieporozumienie.

Informacja o miejscu sprawowania Mszy św. dnia 14 maja zostanie podana później.
Równocześnie informujemy, że dnia 7 maja Msza św. w tradycyjnym rycie rzymskim będzie sprawowana również w Młyńcu Drugim (kościół pw. św. Ignacego) o 10:30.

Z Panem Bogiem! 

2.05.2023

Msza św. 3 maja AD 2023 w Grudziądzu o godzinie 16oo

Dnia 3 maja AD 2023 Msza Święta w tradycyjnym rycie rzymskim sprawowana będzie w Grudziądzu o godzinie 16:00.

Z Panem Bogiem!