Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

23.06.2016

VI NIEDZIELA PO ZESŁANIU DUCHA ŚWIĘTEGO (26.06.2016)
Przez Chrzest święty Chrystus zapoczątkował w nas życie nadprzyrodzone. Umarłszy raz dla grzechu mamy prowadzić życie nowe, w którym nie ma już kompromisów ze złem (lekcja). Życie takie przekracza ludzkie możliwości. Podtrzymuje je i rozwija łaska Boża, a zwłaszcza Sakrament Ołtarza. Cudowne rozmnożenie chleba, opowiedziane w ewangelii jest obrazem rozmnożenia Chleba Eucharystycznego, którym Chrystus karmi wszystkie pokolenia ludzkie, aby nie ustały w drodze.

16.06.2016

V NIEDZIELA PO ZESŁANIU DUCHA ŚWIĘTEGO (19.06.2016 R.)
Cechą charakterystyczną Nowego Testamentu jest przykazanie miłości. Warunkiem zjednoczenia się z Chrystusem jest miłość Boga nade wszystko (kolekta) oraz miłość bliźniego. Musimy nią objąć także naszych winowajców (lekcja, ewangelia).  Brak szczerej miłości bliźniego zamyka dostęp do ołtarza, do Komunii św. i do społeczności świętych w niebie.

9.06.2016

IV NIEDZIELA PO ZESŁANIU DUCHA ŚWIĘTEGO (12.06.2016 R.)
W TĘ NIEDZIELĘ MSZA ŚWIĘTA O GODZ. 10:30
Wśród walk i utrapień doczesnego życia przynależność do Kościoła katolickiego jest ostoją naszej ufności. Św. Paweł poucza, że cierpienie jest związane z doczesnością. Człowiek, a z nim całe stworzenie, oczekuje rozciągnięcia owoców Odkupienia na ciało człowieka i na przyrodę (lekcja). Doświadczenia spotykają również Kościół — łódź Piotrową, w której odbywamy naszą doczesną pielgrzymkę (ewangelia). Modlimy się o pokój potrzebny Kościołowi w pełnieniu jego misji (kolekta).

7.06.2016

Dnia 11 czerwca 2016 r. o godz. 16:00 w Kościele św. Józefa w Toruniu, 
Państwo Joanna i Łukasz przyjmą sakrament małżeństwa w tradycyjnym obrządku.  
Po przyjęciu sakramentu małżeństwa zostanie odprawiona tradycyjna Msza Święta w intencji nowożeńców.
Wszystkich serdecznie zapraszamy i prosimy o modlitwę za Joannę i Łukasza.  

6.06.2016

III NIEDZIELA PO ZESŁANIU DUCHA ŚWIĘTEGO (5.06.2016 R.)
Dwie potęgi zabiegają o duszę człowieka: szatan, który chce ją zgubić (lekcja) i Chrystus, Dobry Pasterz, który nieustannie się o nią troszczy (ewangelia). Przypowieść ewangeliczna odsłania nam wzruszającą tajemnicę miłosierdzia Bożego. Bóg cieszy się z każdego nawrócenia. Dlatego we wszystkich pokusach z ufnością zwracamy się do Niego (antyfony na wejście i na ofiarowanie, graduał). W każdej Komunii świętej Chrystus na nowo nas odnajduje i zwraca ku Bogu.