Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

25.12.2022

Ogłoszenia z Mszy świętej w uroczystość Bożego Narodzenia

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Wszystkim wiernym z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy dostatku wszelkich Łask Bożych!

Na dzisiejszej Mszy świętej, w uroczystość Bożego Narodzenia, odczytano następujące ogłoszenia:

  • dnia 26 grudnia 2022 AD w Grudziądzu o 16oo,
  • dnia 1 stycznia 2022 AD Msza św. w Toruniu o 1330.
  • dnia 6 stycznia 2022 AD Msza św. w Toruniu ani w Grudziądzu nie będzie sprawowana, ze względu na obowiązki celebransa w jego parafii.

Terminarz Mszy świętych na następne tygodnie zostanie podany później.
Dodatkowo informujemy, ze następna Msza św. w Młyńcu Drugim będzie sprawowana 8 I 2023 o 1030.

Z Panem Bogiem!

12.12.2022

Ogłoszenia z Mszy św. w III Niedzielę Adwentu

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Na Mszy św. 11 XII 2022 AD, w III niedzielę Adwentu, odczytano następujące ogłoszenia:

  • w następną niedzielę - 18 XII 2022 AD Msza św. w Grudziądzu, o 16oo
  • następna Msza św. w tradycyjnym rycie rzymskim w Toruniu odbędzie się w uroczystość Bożego Narodzenia, 25 XII 2022AD o nieco późniejszej porze, tj. o godzinie 1430,
  • w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia, 26 XII 2022 AD, Msza św. w Grudziądzu o 16oo,
  • najbliższa Msza św. w Młyńcu Drugim celebrowana będzie dnia 8 stycznia 2023 AD o 1030.


Z Panem Bogiem!

1.12.2022

Ogłoszenia ze Mszy św. 27 XI 2022 AD

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Na Mszy św. 27 XI 2022 AD, w I niedzielę Adwentu, odczytano następujące ogłoszenia:
  • w następną niedzielę (4 XII 2022 AD) Msza św. w Grudziądzu, o 16oo,
  • następna Msza św. w tradycyjnym rycie rzymskim w Toruniu 11 XII 2022AD o 14oo,
  • Msza św. w Młyńcu Drugim (parafia Lubicz Górny) również 11 XII o 10:30.
Z Panem Bogiem!