Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

22.11.2021

Ogłoszenia z Mszy św. z XXIV niedzieli po Pięćdziesiątnicy

 W ostatnią niedzielę roku liturgicznego zapowiedziano:

  • w I niedzielę Adwentu, 28 XII 2021 AD, Msza św. w tradycyjnym rycie zostanie odprawiona w Grudziądzu o 16oo (niestety ponownie bez celebracji w Toruniu)
  • w II niedzielę Adwentu, 5 XII 2021 AD,  ostatnią niedzielę roku liturgicznego, Msza św. w tradycyjnym rycie zostanie odprawiona w Toruniu o 14oo.
  • organizowane jest spotkanie dla wiernych z naszej wspólnoty związane z odbywającym się synodem, które prawdopodobnie odbędzie się w jednej z salek katechetycznych przy kościele WNMP w Toruniu zaraz po Mszy świętej 5 XII 2021 AD
  • w środę 24 listopada odbędzie się pierwsze spotkanie śpiewacze dla wszystkich zainteresowanych z naszej wspólnoty. Podczas spotkań będzie można nauczyć się śpiewać pieśni nabożne po polsku oraz wykonywać części stałe Mszy świętej po łacinie. Spotkania będą się odbywały w lokalu przy ul. Prostej na toruńskiej starówce, od godziny 18oo. Dodatkowe informacje można uzyskać poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej oraz przez witrynę "Facebook" naszej wspólnoty.

7.11.2021

Ogłoszenia ze Mszy świętej 7 XI 2021 AD

W niedzielę 7 XI 2021 AD zapowiedziano:

  • w niedzielę 14 XI 2021 AD Msza św. w tradycyjnym rycie zostanie odprawiona w Grudziądzu o 16oo (niestety ponownie bez celebracji w Toruniu)
  • w niedzielę 21 XI 2021 AD,  ostatnią niedzielę roku liturgicznego, Msza św. w tradycyjnym rycie zostanie odprawiona w Toruniu o 14oo.
Serdecznie zapraszamy,
Z Panem Bogiem!