Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

29.03.2016


OGŁOSZENIE


1 kwietnia 2016 r. przypada I piątek miesiąca - w tym dniu Msza Święta o godzinie 20:00

21.03.2016

INFORMACJA
Z wielką przykrością informujemy, że w czasie Wielkiego Tygodnia
oraz Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
nie są przewidziane żadne Msze Święte Wszechczasów.

Najbliższa Msza Święta będzie sprawowana w Białą Niedzielę (3 kwietnia 2016 r.)

17.03.2016

II NIEDZIELA MĘKI PAŃSKIEJ - NIEDZIELA PALMOWA (20.03.2016 R.)
Na wstępie Wielkiego Tygodnia liturgia przedstawia wiernym w syntetycznym skrócie Tajemnicę Wielkanocną — przejście przez mękę i krzyż do chwały Zmartwychwstania. Procesja wskazuje na cel i owoc ofiary Zbawiciela. Jest nim zwycięstwo nad szatanem, grzechem i śmiercią. We Mszy świętej rozważamy cenę za jaką zwycięstwo zostało osiągnięte.
Procesja dzisiejsza wywodzi się z Jerozolimy i sięga IV w. Chrześcijanie gromadzili się na Górze Oliwnej. Po odczytaniu Ewangelii o wjeździe Pana Jezusa do Jeruzalem udawali się w uroczystej procesji do kościoła Zmartwychwstania

11.03.2016

I NIEDZIELA MĘKI PAŃSKIEJ (13.03.2016 r.)
Jezus Chrystus, Arcykapłan Nowego Testamentu, gotuje się do złożenia ofiary krzyżowej. Antyfona na wejście, graduał, traktus i antyfona na komunię — to Jego modlitwa w obliczu nadchodzącej męki. W lekcji św. Paweł poucza nas o charakterze śmierci Zbawiciela, która jest jedyną i wieczystą ofiarą Nowego Testamentu. W ewangelii słyszymy z ust Jezusa wyznanie Bóstwa. Podobne wyznanie powtórzone w uroczystej formie przed Sanhedrynem stało się bezpośrednim powodem skazania Zbawiciela na śmierć.

4.03.2016

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU (NIEDZIELA LAETARE) 6.03.2016 R.
Z dzisiejszą niedzielą rozpoczyna się druga połowa Wielkiego Postu. Połowa trudu i umartwienia wielkopostnego minęła, szybko zbliża się Wielkanoc z obfitością łask płynących z Chrztu i Eucharystii. Dlatego teksty dzisiejszej Mszy świętej tchną radością. Kościół święty, nowa Jerozolima, cieszy się obfitością dóbr nadprzyrodzonych, którymi obdarza swe dzieci.
W średniowieczu nazwano dzisiejszą niedzielę niedzielą róż,

OGŁOSZENIE

4 marca 2016 r. przypada I piątek miesiąca - w tym dniu Msza Święta o godzinie 20:00