Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

28.08.2023

Ogłoszenia ze Mszy św. 27 sierpnia AD 2023

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Podczas Mszy św. w XIII Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego (27 VIII AD 2023) odczytano następujące ogłoszenia:
  • w najbliższą niedzielę 3 IX AD 2023 Msza Święta w tradycyjnym rycie rzymskim sprawowana będzie w Grudziądzu o godzinie 16:00,
  • w niedzielę 10 IX AD 2023 Msza Święta będzie celebrowana w Toruniu o godzinie 14:15 (kwadrans później, niż zwykle).
Z Panem Bogiem!