Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

8.08.2023

Ogłoszenia z IX Niedzieli po Zesłaniu Ducha Świętego

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
W IX Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego (30 VII AD 2023) odczytano następujące ogłoszenia:
  • W niedzielę 6 VIII AD 2023 Msza Święta sprawowana będzie w Grudziądzu o godzinie 16:00.
  • W niedzielę 13 VIII AD 2023 Msza Święta celebrowana będzie w Toruniu o godzinie 14:00.
  • W święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 15 VIII AD 2023 Msza Święta w tradycyjnym rycie rzymskim sprawowana będzie w Grudziądzu o godzinie 16:00.  
Z Panem Bogiem!