Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

17.06.2023

Ogłoszenia ze Mszy św. w II Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Podczas ostatniej Mszy Świętej (w II Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego) odczytano następujące ogłoszenia:

  • W niedzielę 18 VI AD 2023 Msza Święta w tradycyjnym rycie rzymskim celebrowana będzie w Toruniu o godzinie 14:00. 
  • W niedzielę 25 VI AD 2023 Msza Święta w tradycyjnym rycie rzymskim sprawowana będzie w Młyńcu Drugim o godzinie 10:30 oraz w Grudziądzu o godzinie 16:30.

Z Panem Bogiem!