Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

11.10.2023

Ogłoszenia ze Mszy świętej w niedzielę 8 X AD2023

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Podczas Mszy świętej w niedzielę 8 X AD2023 odczytano następujące ogłoszenia:

  • 15 X AD2023 Msza św. w Grudziądzu o 16:30,
  • 22 X AD2023 Msza św. w Toruniu o 14:30,
  • potrzebni są chłopcy i mężczyźni do służby ołtarza
  • polecamy uwadze wiernych inicjatywy: akademię dla mężczyzn "Kuźnia przywódców" którą organizuje Instytutu Hetmana Żółkiewskiego w Łodzi (18-22 X), szczegóły na https://zolkiewski.org/kuznia-przywodcow oraz rekolekcje dla wiernych tradycji łacińskiej w Płocku (19-22 X panowie i 26-29 X panie), szczegóły na stronie https://tradicolekcje.pl/2023/09/25/ogolnopolskie-rekolekcje-wiernych-tradycji-lacinskiej-tradicolekcje2023

Z Panem Bogiem!